• Mindfulness

  Friskliv og Mestring inviterer sine deltakere til "drop in" Mindfulness. Onsdager kl. 16.00-17.00 i Badeparken10 (Villaen).

  Les mer
 • Pårørendecafe

  Siste onsdag i måneden kl 17-20 på Frivlligsentralen. Et uformelt sted for pårørende der de kan møtes over en kopp kaffe, ta en prat, å kjenne på felleskapet ved det å være pårørende uten å måtte forklare så mye.

  Les mer
 • Livsstyrketrening

  Livsstyrketreningskurset er utarbeidet med tanke på personer med ulike helseplager, men er like godt egnet for alle som vil lære mer om hvordan håndtere stress og dagliglivets utfordringer.

  Les mer
 • Pårørendeskole 2017

  Et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom.

  Les mer
 • Møteplass

  Er du pårørende til en som har det vanskelig psykisk eller i forhold til rusmidler? MØTEPLASS er en samtalearena hvor pårørende og fagpersoner treffes for å utveksle erfaring og kunnskap om det å være pårørende.

  Les mer
 • Pårørende kurs 2017

  Er du pårørende? Pårørendesenteret inviterer deg som er pårørende til gratis kurs.

  Les mer