Sykkelglede

O sykkelstyre o kjærlighet

Nordahl Griegs diktstrofe passer godt på Hilde Viker Berntsens forhold til sitt kjære fremkomstmiddel. Men hun har enda mer tungtveiende grunner for å sykle og la bilen stå.

- Jeg velger sykkelen fordi jeg blir glad av å oppleve alt rundt meg fra sykkelsetet, og fordi sykkelen er det mest effektive fremkomstmiddelet når man skal ta seg frem i en by. Og så er det miljøvennlig. Og dersom alle hadde syklet, ville vi ha løst de fleste verdensproblemene, sier hun.

- Det var ikke småtteri?

- Kommer man på sykkel, kommer man i fred.

- I motsetning til bilistene?

- Hm, jeg vil ikke moralisere eller henge ut noen, men heller misjonere for bruken av sykkel og formidle hvor mye hyggeligere det er å ta seg frem på den måten, og hvor godt det er for både kropp og sjel. Flere burde sykle, særlig til og fra arbeid og skole. Når vi blir mange er det også lettere å få gjennomslag for at det legges bedre til rette for syklister i trafikken. Der har Larvik en jobb å gjøre, sier Viker Berntsen.

 

- Bytt ut bil nummer to
Hilde Viker Berntsen sykler daglig til arbeid i Larvik sentrum fra hjemmet på Halsen. Mannen hennes bruker også gjerne sykkelen til arbeidet i Sandefjord. Og på turer og til aktiviteter foretrekker familien å sykle. Det har bare fordeler, mener hun, og likevel.

– Når vi i svake øyeblikk tar bilen, er det på grunn av latskap og ikke fordi vi må. En gang fikk jeg med meg et tre meter langt frukttre, en rake og noen poser med blomster på sykkelen. Du kan få med mer på en sykkel enn du tror, sier Viker Berntsen.

Bakkeby er ingen hindring.
- Bakker oppover er også bakker nedover, og dessuten er det meste flatmark også her hos oss. Det er fint å sykle til byen fra for eksempel Kvelde og Stavern. Og når bakkene blir for bratte, kan man bytte ut den ene av de to bilene med en elektrisk sykkel. Elektrisk sykkel er stas, sier hun.

 

En god sak

Mange ungdommer slutter å sykle og går over til moped når de kan ta lappen, og en del eldre slutter å sykle før de må. De sier farvel til både opplevelsen og gratismosjonen, registrerer Viker Berntsen. Og alt for få begynner, men det er kanskje ikke så lett å bli ihuga syklist over natten. Man kan begynne i det små og prøve ut sykkelen til butikken eller på tur, så oppdager man både hvor effektivt og godt det er å sykle, foreslår hun.

At hun er engasjert i en god sak er det ingen tvil om. Overgang fra bil til sykkel er et av de viktigste nasjonale tiltakene for å redusere klimagassutslippet fra veitrafikken som i dag utgjør rundt 20 prosent av det norske utslippet av Co2, men også for å bedre folkehelsen.

- Så hvordan oppleves trafikken sett fra sykkelsetet her i byen?

Hilde Viker Berntsen har syklet i andre byer nært og fjernt og har sammenligningsgrunnlaget på plass.

- Larvik har nok noen trafikale utfordringer. Her er det ikke lagt godt til rette for syklister, og bilistene er ikke vant med transportsyklister på vei til og fra jobb. Bilistene har nok en tendens til å se på syklistene som fremmedelementer som bør holde seg unna veibanen, sier hun så diplomatisk hun bare kan.

Hilde Viker Berntsen er i dag kontaktperson for Syklistenes landsforening i Larvik. Nå er hun i ferd med å danne lokallag i byen.

 

Lenker

Syklistene.no