Kortreist smak

- Du kjenner det på smaken

Vestfold er Norges grønnsakshage: – Vi har de beste forutsetninger for å satse på kortreist mat, men ennå er tilbudet beskjedent, sier økobonde Tore Jardar Wirgenes. – Her selges det mye kortreist mat, mener styrelederen i VestfoldMat.

- Jeg liker ikke å si det selv, men jeg er litt idealistisk. Vi ønsker å drive landbruk på en naturlig måte uten å ta snarveier ved å sprøyte og bruke kunstgjødsel, sier Tore Jardar Wirgenes, som har omstilt gården i Hvarnes fra tradisjonell ensidig produksjon til variert økologisk produksjon av kortreist mat der griseproduksjon for merket Grøstad er det økonomiske hovedgrunnlaget.

På gården Virgenes har de gårdsutsalg og en andelsbondeordning, men Wirgenes tenker større.

- Det distribueres mer kortreist mat i nabofylkene enn i Vestfold. Det er distribusjonen som gjør den kortreist, og det er distribusjonen som er utfordringen, sier han.

Målet er å etablere felles utsalgssteder for lokale produsenter, eventuelt levering på kundens dør etter modell fra Danmark der slike alternative distribusjonskanaler er mye vanligere enn i Norge, påpeker han.

 

Rett fra åkeren
- Det kommer, det er noe på gang, for forbrukerne ønsker renere, usprøytet og fremfor alt mer smaksrik mat, sier Wirgenes, som mener at særlig deltidsbønder har mye å tjene på å satse på kortreist kvalitetsmat.

Selv spiser han kjøtt og grønnsaker fra egen gård.

- Jeg kan ikke beskrive forskjellen, men du kjenner den på smaken, sier han.

Wirgenes skal leve av gården, og han tror han vil leve bedre av denne produksjonsmåten enn den tradisjonelle.

- Jeg ønsker å få opp respekten for maten, ikke for jåleri, men kvalitet og ikke bare pris. Målet er at de som kjøper direkte fra oss skal få produktene til tilnærmet butikkpris. Det er mulig fordi vi kutter noen ledd, sier økobonden i Hvarnes.

En godt bevart hemmelighet
Karine Huseby er styreleder i produsent- og matnettverket VestfoldMat SA og grønnsaksbonde i Tjølling. Hun er storprodusent av blant annet sommerkål, og har et eget gårdsutsalg i tillegg.


- I Vestfold er jordbruket preget av storproduksjon og produsentene leverer i bulk til de store grossistene som i sin tur leverer til butikkjedene. Gårdsutsalgene, som det er flere av rundt her, er nærmest som en godt bevart hemmelighet å regne. Innsatsen er ofte stor i forhold til fortjenesten, men selv holder jeg åpent fordi jeg synes det er gøy og har tro på at det er verdifullt. Vi har et helt spesielt jordsmonn og klima i Vestfold, spesielt i våre trakter sør for raet. Her er det fra naturens side spesielt godt egnet for tidligproduksjon av grønnsaker. Derfor finner vi en stor andel av grønnsaksproduksjonen nettopp i disse områdene i Vestfold, sier hun.
På Husebyjordene i Tjølling skjærer de kålen om morgenen. Så pakkes den, og etter en tur innom grossistens lager skal den være ute i butikken neste dag. Arbeidet er manuelt, og hver kasse er merket med gårdsnavn og dato, opplyser Huseby.

- Spør etter kortreiste produkter

- Det kan være en utfordring å følge opp kravet om merking gjennom alle ledd i verdikjeden, men her har bransjen blitt mye flinkere de senere årene. Vi produsenter merker varene, og håper at dette blir ivaretatt ut i butikk, slik at kundene kan være trygge på hva de kjøper, sier hun.
- Jo kortere avstand fra åker til butikk, desto bedre blir kvaliteten. Kortreist mat er mat som har reist kort, så enkelt er det. Jeg synes det er et poeng at vi støtter lokalmiljøet og lokalt næringsliv, sier hun.


Huseby ser gjerne at utvalget blir enda mer kortreist og gjerne mer mangfoldig, og mener at markedet er modent for nye distribusjons- og salgskanaler inkludert torghandel, markeder og spesialforretninger. Det er kontakten mellom produsent og kunde som er interessant.
- Både produsent og forbruker ønsker seg friskest og tryggest mulig mat. Forbrukere som ønsker seg skikkelig kortreist mat, bør oppsøke lokale produsenter og etterspørre lokale og kortreiste produkter i butikken, sier Karine Huseby.

 

Mer kortreist enn det vi dyrker selv, sanker eller fanger, kan ikke mat bli. Det har vi også de aller beste forutsetningene for her i distriktet. Og: Spør etter lokalt fanget fisk når du er hos fiskehandleren.