Grunnskole for voksne

Voksne kan ha rett til grunnskole. Retten til grunnskole vurderes individuelt, etter gjeldende retningslinjer. Retten omfatter til vanlig de fagene, eller deler av fagene, som den voksne trenger for å få vitnemål for fullført grunnskole. Voksne kan også ha rett til opplæring i grunnleggende ferdigheter.

Kriterier og vilkår

Du må:

  • Være over opplæringspliktig alder
  • Trenge grunnskoleopplæring
  • Være hjemmehørende i Larvik kommune

Pris:

Opplæringen er gratis for rettighetsbasert voksenopplæring. Ved andre opplæringstjenester, kjøp av kompetanse, kursgjennomføring m.m. blir det avtalt pris for tjenesten. Voksenopplæringen tilrettelegges for den enkelte.

Lover og regler:

Opplæringslova § 4A-1

Opplæringslova § 4A-2 og kapittel 5

Forskrift til opplæringslova kapittel 5 Klage på vurdering