Ansatte

  Ingeborg Kulseng
Avdelingsleder
 E-post:
ingeborg.kulseng@larvik.kommune.no
     
  Bassem Hamid Oudeh
Assistent
E-post.: 
bassem.hamid.oudeh@larvik.kommune.no
  Dag Johnsen
Lærer
E-post:
dag.johnsen@larvik.kommune.no
  Eva Søndergård
Spesialpedagog
E-post: 
  Frøydis Wærvågen Aashildrød
Lærer
E-post: 
Froydis.Warvagen.Ashildrod@larvik.kommune.no
  Gro Mortensen
Lærer
E-post: 
gro.mortensen@larvik.kommune.no
  Hege Benedicte Fossum
Lærer
E-post:
Hege.Benedicte.Fossum@larvik.kommune.no
  Heidi Bråten Eliassen
Lærer
E-post:
Heidi.Braten.Eliassen@larvik.kommune.no 
  Helene Gerd Maureen Aasand
Lærer
E-post:
helene.aasand@larvik.kommune.no
  Kari Brekke Nilsen
Teamleder
E-post:
kari.brekke.nilsen@larvik.kommune.no
  Katrine Løvenfalck
Lærer
E-post:
katrine.lovenfalck@larvik.kommune.no
  Kjetil Tanum
Teamleder
E-post:
kjetil.tanum@larvik.kommune.no
  Kristin Onshus
Lærer
E-post:
kristin.onshus@larvik.kommune.no
  Merete Rossebø Christensen
Lærer
E-post:
Merete.Rossebo.Christensen@larvik.kommune.no
    E-post:
  Mohammad Reza Habibi
Fagarbeider
E-post:
Mohammad.Reza.Habibi@larvik.kommune.no
  Mona Dehghani
Lærer
E-post:
mona.dehghani@larvik.kommune.no
  Monica Kreken Randsted
Lærer
E-post:
Monica.Kreken.Randsted@larvik.kommune.no
  Pernille Bernhardt
Lærer
E-post:
Pernille.Bernhardt@larvik.kommune.no
  Pournima Namdeo Patil
Lærer
E-post:
Pournima.Namdeo.Patil@larvik.kommune.no
  Ragni Haga
Lærer
E-post:
ragni.haga@larvik.kommune.no
  Therese Fjellvik
Lærer
E-post:
Therese.Fjellvik@larvik.kommune.no
  Tone Merethe Christensen
Lærer
E-post:
tone.merethe.christensen@larvik.kommune.no
  Vigdis Amundsen
Lærer
E-post:
vigdis.amundsen@larvik.kommune.no