Oppstartssamtale

Oppstartssamtalen er for deg som ønsker å melde deg inn hos VERKET. Når du tar kontakt med oss får du alltid tilbud om en oppstartssamtale. Ta gjerne med deg en kontaktperson eller noen andre du ønsker.

Vi starter oppstartssamtalen med litt informasjon om VERKET - hva tilbudet består av, hvem som bruker det og hvordan tilbudet fungerer. Vi går gjennom timeplanen sammen og finner aktiviteter som kan passe for deg. Erfaringsmessig ser vi at det kan være lurt å starte med en til to aktiviteter, for så å øke etter hvert, men dette er individuelt. 

Vi skriver en gjensidig avtale, der vi noterer personalia og hvilke aktiviteter du kunne tenke deg. Vi avklarer om du kommer på egenhånd til aktivitetene eller om det er lettere med noe oppfølging. 

Vi avslutter gjerne med en runde rundt på bygget for å se på de ulike aktivitetsrommene og hilser på veiledere som er tilgjengelig på de ulike aktivitetene.