Migrasjonsrådgiver ansatt

Kommunestyret vedtok i behandlingen av temaplan for innvandrerbefolkningen at 100 % stilling som migrasjonsrådgiver skulle opprettholdes.  Stillingen vil organisatorisk være plassert under virksomhetsleder for Larvik læringssenter (LLS).  Stillingen er midlertidig, foreløpig fram til 31.07.18, da den skal evalueres av kommunestyret i løpet av prosjektperioden.

Den 21.august startet Helene Gutterød Huseby som migrasjonsrådgiver. Hun har sitt kontor på Larvik Læringssenter, avdeling Fresjeveien.

Målet med stillingen er å bidra til at den enkelte innvandrer raskere kan få hjelp og bistand til oppgaver som synes vanskelige i det nye samfunnet.  Forskning viser at god og riktig veiledning og bistand vil sette den enkelte innvandrer i stand til raskere læring i bl.a. språk og arbeid, og slik sett styrke sine videre muligheter i samfunnet.

For migrasjonsrådgiveren vil det være viktig å fungere som et bindeledd mellom den enkelte innvandrer og de ulike kommunale tjenestene.
Migrasjonsrådgiver er derfor tilgjengelig for kommunale virksomheter som kan se behov for kontakt, både i enkeltsaker og som et ledd i å styrke informasjon om sine tjenester ut til innvandrerbefolkningen.

Målgruppe: 

Alle innvandrere som bosetter seg i Larvik kommune

Oppgaver knyttet til stillingen vil være:

  • Boligproblematikk
  • Økonomisk råd og veiledning
  • Helse
  • Utdanning og arbeid
  • Skatt, selvangivelse, Min ID
  • Barnevern og barneoppdragelse
  • Fritidsaktiviteter og muligheter
  • Foreldreveiledning
  • Kulturforskjeller
  • Nettverk