Verdiplattform

Trygghet
Vi skal ha trygge læringsarenaer, der den enkelte opplever å bli sett og respektert

Formidling
Vi skal være gode kunnskapsformidlere og veiledere

Respekt
Vi skal vise respekt for hverandres arbeid og kompetanse

Raushet
Vi vil være åpne, rause og fleksible

Vekst
Alle skal ha mulighet for mestring og vekst