Om oss

Larvik Læringssenter er et voksenopplæringssenter som tilbyr et stort utvalg av utdanning, kurs og rådgivning. Med målrettet opplæring, teoretisk og praktisk, og med arbeidsrettede aktiviteter, ønsker vi å legge til rette for at vår elever, deltakere og medlemmer raskest mulig kan bidra med sine ressurser i samfunnet. Larvik Læringssenter består av avdelingene Norskskolen, Voksenopplæringa, Kombinasjonsklassen og Verket, i tillegg til de forebyggende programmene Fargespill Larvik, ICDP, COS og FlexID. Vi tilbyr også kurs og kompetanseheving, både yrkespraksis kurs, men også Kompetansepluss, som er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter. I tillegg kan bedrifter kjøpe skreddersydde kurs ut ifra hvilke behov de har for kompetanseheving internt hos seg.

Vårt mål:

Å skape et inkluderende, profesjonelt og utviklingsorientert læringsmiljø

For å nå dette målet er vi avhengig av helhetlige og tverrfaglige løsninger. Vi kan bare løse våre oppgaver i samarbeid mellom våre brukere, ansatte og våre samarbeidspartnere!
På denne måten skaper vi  trygge læringsarenaer, der den enkelte opplever å bli sett og respektert.

Larvik Læringssenter spiller en viktig rolle i utviklingen av enkeltindivider, men også av Larvik som et attraktivt sted å bo. Positive holdninger til mangfold er en forutsetning for en god by- og regionsutvikling. Åpenhet og toleranse er viktige verdier for et sted i vekst.