Virksomhet Sykehjem

Pleie og omsorg over tid, i boform med heldøgns tjenester.

Virksomhetsområde Sykehjem ledes av virksomhetsleder Sigird Kobro Stensrød.

Besøksadresse: Gamle Kongevei 27, 3269 LARVIK
Epost: sigrid.kobro.stensrod@larvik.kommune.no 
Tlf: 982 31 305 

Avdelinger

Avdeling

Avd.leder

Tlf

Besøksadresse

Brage

Elin Andersen Wahlin

982 31 571

Gml.Kongevei 27, 3269 LARVIK

Bukta

Kjellfrid Andersen

982 31 303

Brunlav 11, 3290 STAVERN

Byskogen, bofellesskap / skjermet

Anette N.Nilsen

982 31 694

Byskogv 5, 3257 LARVIK

Farris

Rakel Kristiansen

412 39 585

Brunlav 11, 3290 STAVERN

Frida 1, skjermet

Charlotte H.Darenberg

982 31 576

Gml.Kongevei 27, 3269 LARVIK

Frida 2, forsterket

Marianne Aakerøe

982 25 628

Gml.Kongevei 27, 3269 LARVIK

Huseby

Solveig F.Kronstad

982 31 759

Håkestadv 7, 3280 TJODALYNG

Kvelde

Wivi Ann Røed Pedersen

982 31 575

Futestien 1, 3282 KVELDE

Nalum

Berit Amundrød

982 31 330

Rakkeveien 29, 3294 STAVERN

Rakke

Hege Jakobsen

982 32 165

Rakkeveien 29, 3294 STAVERN

Rekkevik

Henriette S.Bredal

982 31 248

Rekkeviksgt. 51, 3260 LARVIK

Snorre

Gro Nymoen

982 31 550

Gml.Kongevei 27, 3269 LARVIK

Vilja

Ken Andersen

982 31 586

Gml.Kongevei 27, 3269 LARVIK

Vollen

Rikke B.Nilsen

982 31 841

Håkestadv 7, 3280 TJODALYNG

Yttersølia A, B & C

Marianne Sundby

982 31 212

Gunnar Reiss-Andersens gt 118, 3259 LARVIK

Dagtilbud Tjølling m/  Villa Kveldssol, Demensteamet og  Inn på Tunet, natt inst. Tjølling

Siri Mehl

982 31 380

Håkestadv 7, 3280 TJODALYNG

Larvik Kommunale Catering

Terje Eftedal

982 31 246

 

drift / vaskeri Furuheim

Liv Arnhild Myrholmen

982 31 237

Gml.Kongevei 27, 3269 LARVIK

drift Stavern

Sigrid Gusland

982 31 358

Brunlav 11, 3290 STAVERN

Betalingssatser for helse- og omsorgstjenester i Larvik kommune