Sosial kompetanse

Skolen skal bruke metoder og verktøy som understøtter og øker sannsynligheten for å se kjennetegn på gode fremgangsmåter for utvikling av sosial kompetanse.

Det overordnede målet er at elevene ved Larvik skolen skal bli sosialt kompetente i sin hverdag.

Skolen skal arbeide systematisk med oppfølging av elevenes skolemiljø, og med tiltak i sosial læreplan og handlingsplan mot mobbing for å følge opp kravene i Opplæringsloven § 9a.
Rektor har ansvar for å kvalitetssikre godt læringsmiljø gjennom oppfølging av læreplan for sosial kompetanse og handlingsplan mot mobbing. Planene synliggjøres i skolens årsplan.
Grunnskolene i Larvik har felles ordensreglement.

Informasjonsmatriell Oppvekst: