Hel- og halvdagsprøver

En større skriftlig prøve som går over en halv eller en hel dag, hvor elevene prøves i et bredt utvalg kompetansemål hovedsakelig i fagene norsk, engelsk og matematikk. Elevens resultat på hel- og halvdagsprøver teller med på halvårsvurderingen med karakter/sluttvurdering, dvs. på den karakteren eleven får i faget til jul og sommer, samt på vitnemålet ved endt 10.trinn.

På hel- og halvdagsprøver må elevene ha med seg matpakke og ordinære skrive- og regnesaker.

Nærmere informasjon gis i forkant av prøvene.