Tilbakemelding til foreldre

 • Foreldresamtaler 2 ganger pr år.
 • Kvittering på ordensreglement på første foreldresamtale i 1. og 8. trinn og ved endringer/nye elever.
 • Foreldremøter.
 • Elevsamtaler 2 ganger pr. år m/vurderingsskjema (inkluderer orden/oppførsel) som halvårsvurdering uten karakter i desember og juni.
 • Øvrig underveisvurdering: Vurderingsskjema hjem til underskrift på alle større arbeider/prøver som inneholder elevens egenvurdering.
 • Kontaktlærer sender melding ved fare for nedsatt orden/oppførsel og/eller ikke grunnlag for karakter (ungdomsskolen).
 • Rapport hjem etter lesekurs.
 • Halvårsvurdering/sluttvurdering i faglig utvikling og orden/oppførsel (karakter i ungdomsskolen).
 • Oppfølging av elever ved bekymringsfullt fravær.
 •  

  Andre tilbakemeldinger: