Foreldresamarbeid

Barnehager og grunnskoler i Oppvekst har som mål å fremstå som en profesjonell aktør i foreldresamarbeid og begrunne sine valg i kunnskapsbasert praksis og i tråd med lovkrav.

Det overordnede målet for alt foreldresamarbeid i Oppvekst i Larvik er å bevege oss fra informasjon - via dialog og deltakelse - til medbestemmelse og samarbeid.

 

Foreldres betyding for barns læring og utvikling.

Barnehagenes og skolenes foreldreutvalg (FAU) og samarbeidsutvalg (SU) 
Les mer på barnehagenes og skolenes egne nettsider, alle barneskoler og alle ungdomsskoler.


Foreldreutvalget for barnehager (FuB)
Les mer om samarbeidet mellom hjem og foreldre


Foreldreutvalget for grunnopplæringen
:
Les mer om Kommunale foreldreutvalg (KFU) Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og Samarbeidsutvalg (SU)