Vitnemål

Vitnemål utstedes på grunnlag av oppnådd standpunkt- og eksamenskarakterer etter 10. trinn.

Fravær for 8. til 10. trinn føres også på vitnemålet.

Karakterene brukes som grunnlag for opptak til videregående skole.

Vitnemålet har karakter fra 1-6 i fagene:

 • Engelsk, skriftlig
 • Engelsk, muntlig
 • Kunst og håndverk
 • Kristendom, religion, livssyn og etikk
 • Kroppsøving
 • Matematikk
 • Mat og helse
 • Musikk
 • Naturfag
 • Norsk hovedmål, skriftlig
 • Norsk muntlig
 • Norsk sidemål, skriftlig
 • Samfunnsfag
 • Tilvalgsfag (fremmedspråk, språklig fordypning eller arbeidslivsfag)
 • Valgfag

I tillegg har elevene faget utdanningsvalg.