Søke videregående skole

  • Alle elever får MinID i løpet av januar, denne brukes i søkerprosessen

  • Samarbeidsmøter mellom foreldre/ungdomsskole/videregående skole/PPT i kommunen og fylket for elever med spesialpedagogiske behov

  • Elever med spesialpedagogiske behov søker videregående innen 01.02

  • Elever søker videregående skole innen 01.03.
    Søkingen foregår på skolen i samarbeid med rådgiver.

All informasjon og søking skjer via www.vigo.no