Rutiner ved overgangen

8. – 10. trinn

 • Rådgiver/lærer for utdanningsvalg informerer elevene om videregående skoles struktur og studieretninger.


9. trinn

 • Besøksdager på videregående skole
 • Rett kursvalg: elevene velger to utdanningsvalg, 2 dager


10. trinn
- Høst

 • Besøksdag på videregående skole, 1 dag
 • Informasjonsmøte på videregående skole for foreldre og elev
 • Enkeltelever med ønske om besøk på videregående skole
  Besøk på videregående skole utenfor kommunen – koordineres av rådgiver på ungdomstrinnet
 • Møte med foreldre/elev/rådgiver før valg til videregående


10. trinn
- Vår

 • Alle elever får MinID i løpet av januar, denne brukes i søkerprosessen
 • Samarbeidsmøter mellom foreldre/ungdomsskole/videregående skole/PPT i kommunen og fylket for elever med spesialpedagogiske behov
 • Elever med spesialpedagogiske behov søker videregående innen 01.02
 • Elever søker videregående skole innen 01.03.
  Søkingen foregår på skolen i samarbeid med rådgiver.
 • Melding om videregående skole primo juli.
  NB! Elevene må bekrefte i løpet av 8 dager!


10. trinn - informasjon fra NAV

 • Representanter fra NAV besøker alle på 10. trinn i august/september og i januar/februar
 • Representanter fra NAV deltar på foreldremøtene for 10. trinn på THVGS i september/oktober/november
 • Hensikten er å informere og realitets orientere elever og foreldre om arbeidsmarkedets behov, konsekvenser av å ikke gjennomføre videregående skole og konsekvenser av arbeidsledighet. Man ønsker også å oppnå refleksjon og større bevissthet rundt yrkesvalg.


Høst 1. trinn videregående

 • Rådgiver følger opp elevene

Se mer informasjon om søkerutiner på www.vilbli.no