Avslutning 10. trinn

Skolen inviterer elever og foreldre på skolens avgangstrinn til en felles avslutning for å markere at man er ferdig på skolen. Dette skjer i juni.