Valgfag

Elevene skal fra 8.trinn ha gjennomsnittlig 1,5 timer valgfag pr. uke. Valgfagene skal være praktisk innrettet.

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet et antall valgfag som skolene kan tilby, og hver skole vil tilby minimum to av disse. Hvilke og hvor mange valgfag som tilbys vil variere fra skole til skole, avhengig av faktorer som størrelse, lærerkompetanse mm. Det vil videre være et begrenset antall plasser på de ulike valgfagene, så man er ikke sikret plass på førstevalget sitt.

Det skal settes standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge samme valgfaget om igjen på neste årstrinn, og da avsluttes det ikke etter første året. Ved slutten av ungdomstrinnet kan det da hende at eleven har hatt bare ett valgfag og har en karakter, eller at eleven har hatt to eller tre valgfag og har to eller tre karakterer. Alle disse skal stå på vitnemålet, med det blir beregnet et gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående skole.

Valg av valgfag skjer i april hvert år, og elevene får beskjed om hvilket valgfag de er tildelt i mai/april.

Gå inn på den enkelte skole for å se hvilke valgfag de tilbyr: