Oppstart 8. trinn

I januar sender vi brev til foresatte med elever som skal starte i 8. trinn høsten 2017. I brevet får dere informasjon om hvilken skole eleven har fått tildelt ungdomsskoleplass. Elever som går i 7. trinn på 1 - 10 skoler får ikke tilsendt brev, elevene fortsetter i 8. trinn på samme skole. 

Larvik kommune har innført fritt skolevalg for elever som skal begynne i 8. trinn. Ønsker dere skoleplass på en annen skole enn den dere har fått tildelt kan dere søke om dette, og søknadsfristen er 15. februar. 

Velger dere en annen skole kan skolen avvise søknaden hvis dette medfører at ekstra klasser må opprettes. Elever som har skyssrettigheter til nærskolen vil beholde skyssrettighetene. Kommunen dekker ikke merutgifter til skyss for elever som velger å gå på en annen skole enn sin nærskole.


Direkte link til presentasjon av skolene: