Det første møtet

Alle skoler i Larvik har en fast metodikk når det gjelder elever som skal starte i 1. eller 8. trinn. I løpet av mars måned, kommer brev om tildeling av skoleplass. Etter dette kommer et orienteringsbrev hjem. I brevet står:


Alle hjem med elever som skal starte på ny skole kan også regne med å bli ringt opp av sin kontaktlærer i løpet av første uken etter skolestart. Vi oppfordrer alle til å se på skolenes websider for å finne ytterligere info.

"Våre elveguider viser nye elver og foreldre skolen på besøksdagen."

 

Besøksdag

Møtet vil finne sted i begynnelsen av juni. Der vil eleven møte sin kontaktlærer og medelever. De vil også få en omvisning på skolen.
Foreldrene inviteres til møte, nærmere invitasjon kommer i mai.

 

Første skoledag

Nøyaktig dato vil stå i brevet.

 

Første foreldremøte

Første foreldremøte avholdes i september. Temaene blir skolehverdagen, foreldresamarbeid, faglig innhold og annen viktig informasjon.