Overgang til ungdomsskolen

Januar /Februar
I Larvik har vi en ordning med fritt skolevalg i 8. trinn, med noen begrensninger. Hvis du velger nærskolen din trenger du ikke søke. Du finner mer informasjon under oppstart 8. trinn.

Mars /April
Innen 1. mars vil alle foreldre til barn som skal begynne på 8. trinn motta brev om skoleplass.

Elevene på 7. trinn vil få utdelt informasjon om valg av tilvalgsfag/valgfag. Skjemaene leveres kontaktlærer på barneskolen innen 10. april.

Mai / Juni
Ungdomsskolene arrangerer en besøksdag for 7. trinns elever i juni. I slutten av juni arrangerer skolene avslutning av 7 års skolegang. Det vil bli sendt ut egen invitasjon til denne festkvelden.

Foreldre vil få en telefon fra kontaktlærer på ungdomsskolen første uken etter skolestart i august.