Skolebruksplanen

Arbeidet med rullering av skolebruksplanen vedtatt i 2013 er nå startet. Det er engasjert et eksternt konsulentfirma, KS konsulent, til å gjennomføre et grunnleggende arbeid med innhenting av informasjon fra alle berørte parter. De skal vurdere alle faktorer i dette arbeidet og til slutt levere en rapport. Dette vil være et grunnlag i den videre behandlingen av skolestruktursaken.

KS konsulent vil intervjue representanter fra berørte parter, gjennomføre gruppeintervju og folkemøter. Dette er informasjonsinnhenting som skal brukes i det videre arbeidet. 

* Grunnlagsdokument KS-rapport

Fra KS konsulent vil Dag Langfjæran lede arbeidet.

Arbeidsgruppe:

  • Virksomhetsleder Eiendom Terje Lund
  • Virksomhetsleder Arealplan Hege Eick
  • Virksomhetsleder Skole Tuva Enger
  • Utdanningsforbundet Bjørge Riksfjord
  • Barnetalsperson Rigmor Henriksen

 

Fagerli skole Mesterfjellet skole