Det første møtet

Alle skoler i Larvik har en fast metodikk når det gjelder elever som skal starte i 1. eller 8. trinn.

I løpet av januar måned, kommer brev om tildeling av skoleplass. Etter dette kommer et oppstartsbrev hjem. I brevet står:

Alle hjem med elever som skal starte på ny skole kan også regne med å bli ringt opp av sin kontaktlærer i løpet av mai/juni. Vi oppfordrer alle til å se på skolenes websider for å finne ytterligere info.  

Les mer om god overgang fra barnehage til barneskole på Fug sine nettsider:
Med spent forventning......  Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole

 Rektor hilser velkommen første skoledag.
Rektor hilser velkommen første skoledag. Her fra Nanset skole.