Klasseledelse og relasjoner

Rektor har ansvar for å kvalitetssikre gruppe/klasseledelse og relasjoner gjennom oppfølging av rutiner og systemer som er utarbeidet i Oppvekst. Ansatte har ansvar for gjennomføring av rutiner og systemer som gjelder på skolen.

Beskrivelse av fremgangsmåter utdypes i handlingsplan for arbeid med gruppe/klasseledelse og relasjoner i skolen og heftet om klasseledelse og relasjoner.


Informasjonsmateriell Oppvekst: