IKT i skolen

Larvik kommune bruker IKT aktivt i skolen. I menyen til høyre finner dere informasjon om bilder og personvern og lenker til systemer som hjelper skolene å holde høy kvalitet på undervisningen.

Fra 2016 er det bestemt at Larvik kommune skal tilby alle elever i grunnskolen en digital enhet hver.

Informasjon til foreldre om iPad og Google for Education

Fra 2016 starter vi prosjektet "Økt læring med digitale verktøy". I den forbindelse har alle elever fått brevet under som ranselpost. Det skal også gjøres tilgjengelig på skolenes websider.

Her kan dere lese og laste ned brevet.

Brevet på andre språk: