Tilbakemelding til foreldre

  • Kvittering på ordensreglement ved første foreldresamtale (1. og 5.trinn) og ved endringer/nye elever
  • Foreldresamtaler 2 ganger pr år, som inkluderer halvårsvurdering i fag og orden/oppførsel
  • Foreldremøter 2 ganger pr. år
  • Elevsamtale 2 ganger pr. år
  • Øvrig underveisvurdering: Vurderingsskjema hjem til underskrift på alle større arbeider/prøver som inneholder elevens egenvurdering
  • Rapport hjem etter lesekurs
  • Oppfølging av elever ved bekymringsfullt fravær
  •  

    Andre tilbakemelinger til foreldre: