Elevsamtaler 1. - 7. trinn

Rektor har ansvar for at samtalene blir gjennomført.
Kontaktlærer har ansvar for forarbeid, gjennomføring og etterarbeid.
Faglærer har ansvar for å gi informasjon til kontaktlærer.

Elevsamtalen gjennomføres 2 ganger i året innen 1. desember og 1. juni mellom kontaktlærer og elev, og omhandler både faglige og sosiale forhold. Samtalen har en varighet på ca. 15 minutter. Elevsamtalen er en del av vurdering for læring og har sammenheng med foreldresamtalen.

Slik foregår elevsamtalen:

  • Kontaktlærer gjennomfører en ca. 15 min. elevsamtale med hver elev.
  • Samtalen skal inneholde følgende:
    * Hvor er elvens ståsted, hva er målene og hvordan kan elven nå målene.
    * Hva er det viktigste eleven må gjøre videre for å øke sin kompetanse?
    * Dialog om elevens skolesituasjon og trivsel generelt, herunder orden, oppførsel og fravær.
    * Dialog om hvordan går det med målene eleven satte seg på foreldresamtalen.

 

Informasjonsmateriell i Oppvekst:

 

Les mer på Fug sine sider: