Beredskapsteam mot mobbing

Skolene skal ha gode rutiner når det gjelder å forebygge og håndtere mobbing. Hovedregelen er at henvendelser knyttet til mobbing skal gå direkte til skolen. Beredskapsteamet mot mobbing skal være et sikkerhetsnett når skolens rutiner ikke er iverksatt eller ikke har ført frem.

Beredskapsteam mot mobbing var opprinnelig et prosjekt initiert av FUG og KS, og siden oppstarten i 2014 har flere ti-talls kommuner valgt denne formen å styrke innsats mot mobbing på.

I Larvik er teamet tverrfaglig sammensatt, og leder av Beredskapsteamet er gitt utstrakt myndighet fra kommunalsjef for Kultur og oppvekst.

Du kan ta kontakt med teamet ved å ringe Larvik kommunes sentralbord telefon: 33 17 10 00 eller melde inn via epost: bmm@larvik.kommune.no

Beredskapsteam mot mobbing i Larvik (Flipbook/iPaper)