Årsplan og arbeidsplan

Årsplan
Årsplaner viser en oversikt over hvilke emner det undervises i og hvilke arbeidsmetoder som brukes i løpet av året. Den vil også gi en pekepinn på når det undervises i ulike emner. I årsplanene ligger som regel informasjon om ulike vurderingsfomer og den vil være
knyttet til målene i den nasjonale læreplanen.

Årsplan skal inneholde:
• Skolens navn, adresse,telefonnummer, epostadresse
• HelArt
• Kompetansemål
• Grunnleggende ferdigheter
• Periode/uker
• Emner/tverrfaglig emner
• Vurderingsformer
• Bunntekst med navn på skole og årstall

Arbeidsplan
Alle elever i Larvikskolen får en arbeidsplan. Periodens varighet kan varierere fra trinn til trinn og skole til skole. Arbeidsplanen er arbeidsdokumentet til elevene og det viktigste dokumentet i samarbeidet med hjemmet. Disse planene inneholder informasjon om hvilke temaer det arbeides med, arbeidsoppgaver og lekser, læringsmål for elevene og praktisk informasjon for perioden.

Alle arbeidsplanen skal ligge på skolenes hjemmesider til enhver tid. I Larvik kommune er det mulig å abonnere på på informasjon fra hjemmesidene, og på den måten få periodeplanen tilsendt på mail.

Arbeidsplanen skal inneholde:
• Ukenr. og dato planen gjelder for
• HelArt/Art(egenskap-ferdighet)
• Læringsmål og vurderingsformer for uka/perioden
• Oversikt over faginnhold og prøver
• Lekser
• Praktisk informasjon
• E-post til kontaktlærer
• Adresse til hjemmeside
• Telefonnummer
• Bunntekst med navn på skole og årstall