Overgang til skole

Barnehagene i Larvik Kommune arbeider målbevisst for at alle skal være godt forberedt til skolestart.

Vi jobber blant annet med å skape godt samspill med andre, trene på ansvar og selvstendighet, og innarbeide gode vaner.

Foreldre vil få mulighet til å bestemme om informasjon skal overføres fra barnehagen til skolen i avslutningssamtalen.

I juni inviteres barna til besøksdag på skole og SFO. Det vil bli avholdt foreldremøte på skolen denne dagen. Barnehagene markerer en avslutning av barnehagetida.

Les mer om god overgang fra barnehage til barneskole på Fug sine nettsider:
Med spent forventning......  Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole