Førskolegruppe

Det siste barnehageåret har vi ulike aktiviteter for å forberede barna best mulig på skolestart.

Gjennom lek og tilrettelagte aktiviteter gir vi næring til barns naturlige nysgjerrighet, undring og vitebegjær. Det kan for eksempel være skrive og leseforberedende aktiviteter, tall og mengdebegreper og konsentrasjonstrening - ta imot og følge en beskjed.
Vel så viktig er det å bruke tid på selvstendighetstrening, det å "klare selv".
 

Når våren kommer besøker vi skolen og skolefritidsordningen. Ikke alle barnehagene får til å besøke skolen barnet skal gå på.