Besøksdag på skolen

Alle 1. klassinger vil bli invitert til en besøksdag på skolen sin i løpet av mai/juni.

Denne dagen vil elevene møte kontaktlærer, medelever og bli litt kjent med hverandre og klasserommet.

Foreldrene vil bli invitert på et informasjonsmøte med rektor, SFO-leder og helsesøster under besøksdagen. Her vil dere bli bedre kjent med skolen deres.
Nærmere invitasjon kommer i begynnelsen av mai.

På besøksdagen vil skolens elevguider vise de nye elevene og foreldre rundt og fortelle om skolen.