Avslutningssamtale

I Larvik kommune legger vi stor vekt på at barna skal få en god overgang fra barnehagen til skolen.

Det siste barnehageåret har vi ulike aktiviteter for å forberede barna best mulig på skolestart. Barnehagen inviterer til avslutningssamtale hvor vi går igjennom barnets ulike utviklingsområder, evt. behov for tilrettelegging i skolen og andre ting foreldre er opptatt av.

Dersom informasjon skal overbringes skolen, brukes et samtykkeskjema.