Oppstartssamtaler

For å bli kjent med hverandre og danne grunnlag for trygghet, trivsel og åpenhet i barnehagen, får alle foreldre tilbud om samtale med pedagog i løpet av de tre første dagene etter oppstart.

Hovedpunkter for samtalen er:

  • Foreldrenes informasjon om barnet
  • Foreldrenes forventninger til barnehagen
  • Barnehagens forventninger til foreldrene
  • Informasjon om barnehagens innhold