Det første møtet

Når foreldre har takket ja til barnehageplass vil man motta et velkomstbrev fra barnehagen med informasjon om tiden før og etter barnehagestart.

I løpet av mai vil dere få en telefon fra pedagogisk leder i barnehagen, her vil dere få anledning til å dele informasjon og spørre om ting dere lurer på. Har dere lyst til å komme på besøk før august er dere hjertelig velkommen.

I begynnelsen av juni mottar dere oppstartsbrev med oppstartsdato og skissering av tilvenningsdagene.

Tilvenning
Første dag i barnehagen vil dere bli ønsket velkommen av en ansatt. Denne ansatte vil være deres primærkontakt, og følge dere de tre første dagene i barnehagen. I disse tre dagene er det viktig at foreldrene er tilstede/tilgjengelige for å skape en trygg og god barnehagestart.

I løpet av de tre første dagene vil vi gjennomføre en oppstartssamtale. Vi snakker om barnet og hverdagen i barnehagen. 

Foreldremøte
Det første foreldremøtet inviterer vi til i september. Vi forteller om hva barnehagen legger vekt på, avdelingenes planer, praktisk informasjon, samarbeidsrutiner m.m. Vi legger vekt på at foreldremøtet skal være i dialog med dere.