Betalingssatser i barnehagene

Kommunestyret i Larvik vedtar i desembermøtet hvert år nye betalingssatser for påfølgende barnehageår.

Søknad om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid for 3, 4- og 5 åringer
Fra 01.01.17 vil husstander med samlede brutto inntekt lavere enn kroner 500.500 ha rett til redusert foreldrebetaling etter søknad. Når du søker om redusert betaling må du legge ved dokumentasjon på husstandens samlede brutto inntekt.

Alle må søke på nytt ved hvert nye barnehageår. 

Fra 1. august 2016 har alle 3, 4 og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Denne ordningen gjelder for husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn kroner 450 000 brutto.

Dokumentasjon (selvangivelsen) lastes opp sammen med søknaden.
Barnehageåret: 1. august - 31. juli (juli er betalingsfri).
Søknadsfrist: 1. juni for nytt barnehageår