Syke barn

Syke barn og forebyggende smittevern i barnehager.

Generelt
Som en del av kvalitetssystemet i Larvik kommune har barnehagene etablert rutiner omkring hvordan man forholder seg til ulike sykdommer og forebyggende smittevern. Rutinene er laget i samarbeid med smittevernslegen, helsestasjon og barnehagene. Grunnlaget for rutinene bygger på faglige råd fra Folkehelseinstituttet.  Lista nedenfor er ikke utfyllende.
For mer informasjon, se  http://www.fhi.no/  og  Faglige råd barnehager og smittevern (pdf)

Grunnleggende
Ved barns sykdom er det 2 forhold som er avgjørende:

 • Forholdet til det enkelte barn som er syk (hvor er det best å være – hjemme eller i barnehagen ?) 
 • Forholdet til de andre barna (smittefare)


Det er viktig at det er en åpen og god dialog mellom foreldre og barnehagen ved sykdom. Ved tvilstilfeller er det barnehagen som avgjøre om et barn kan være i barnehagen. Ved oppstart skal barnehagen gå gjennom og dele ut info.skriv om syke barn og forebygge smittevern i barnehager.

Generelle råd - foredbyggende smittevern

 • Vask alltid hender etter toalettbesøk og skifting av bleier.
 • Ha såpe og håndklær/tørkepapir lett tilgjenglig. 
 • Vask hender når barn kommer inn fra utelek.
 • Unngå å nyse/hoste direkte på hverandre. Vask hender når barn har pusset nesen.
 • Fellesleker av plast og tre bør vaskes regelmessig.
 • Vask alltid hender før matlaging.
 • Skyll kniver og skjærebrett hver gang man skjærer opp nye matvarer.
 • Hold kjøkkenbenken ryddig og ha minst mulig stående fremme på kjøkkenbenken.
 • Sjekk jevnlig temperatur i kjøleskap ( maks 4 grader ) , samt ha jevnlig vask av kjøleskapet
 • La det IKKE gå lang tid mellom tilberedning og servering av maten. Særlig melk og melkeprodukter.
 • Mat som barn har med hjemmefra bør oppbevares kjølig.
 • Pålegg og andre matrester raskt til kjøling etter måltidet.

Sykdom

Flere
ganger?

Symptomer

Forholdsregler i barnehagen

Lungebetennelse Ja Hoste / feber Kun allmenntilstand vurdering
Influensa Ja Snue/feber/hoste/press over bihuler Kun allmenntilstand vurdering
Halsbetennelse Ja Svelgebesvær/feber Kun allmenntilstand
Ved streptokokker: dagen etter behandling
Ørebetennelse Ja Øresmerte/feber/rennende verk øre Kun allmenntilstand vurdering
Øyekatar Ja Rødhet, materie fra øyne Kun allmenntilstand vurdering
4. barnesykdom Nei Feber, utslett, særlig overkropp og ben/armer Kun allmenntilstand vurdering
5. barnesykdom Nei Sammenflytende utslett ansikt, senere resten av kroppen, lett feber Kun allmenntilstand vurdering
Hånd-fot-munnsyk Ja Feber, halsonde, utslett rundt munn og randen av håndflate og fotsåle Kun allmenntilstand vurdering
Forkjølelse Ja Snue, snørr, hoste, nesetetthet Kun allmenntilstand vurdering
Feber Ja Feber
over 37,5 morgen - over 38 kveld
Hjemme ved feber
Ikke nødvendig med feberfri dag hjemme
Brennkopper Ja Skorpebelagt sår, oftest i ansikt og hender Være i bhg etter at behandling er begynt
Skarlagensfeber Nei Feber, halsonde, utslett, særlig hender og føtter Være i bhg etter at behandling er begynt
Meslinger Nei Feber, hoste, rødhet øyne, utslett hele kropp Kan være i bhg 4 dager etter utbrudd
Røde hunder Nei Litt feber, utslett fra ansikt til resten av kroppen 1 uke etter utbrudd
N.B. husk gravide
Vannkopper Nei Feber, væske fylte blærer hele kroppen, kløe Kan være i bhg når utsletter er begynt å tørke inn.
N.B. husk barn med svakt imunforsvar må varsles
Lus Ja Hodekløe, lus og egg Være i bhg etter at behandling er igangsatt. Husk sjekk resten av fam. jevnlig etter utbrudd.
Kikhoste Nei "Gjøende" hoste, særlig natten, ofte i anfall I bhg 5 dager etter antibiotikabehandling
Kusma Nei Feber, hovne spyttkjertler på hals ofte begge sider I bhg 9 dager etter første tegn på hevelse
Omgangssyke/Diarè Ja Oppkast og "unormal" avføring Foreldre vurderer. Ved diarè og oppkast kan barn være i bhg etter 2 døgn symptomfri