Sosial kompetanse

Barnehagene har som mål å bruke metoder og verktøy som understøtter og øker sannsynligheten for å se kjennetegn på god praksis i arbeidet med sosial kompetanse i Oppvekst 0-6.

Styrer har ansvar for årlig å kvalitetssikre arbeid med sosial kompetanse.

  • Styrer tar i bruk plan for arbeid med sosial kompetanse i samarbeid med lederteam. Dette gjøres årlig i forbindelse med planlegging og oppstart av nytt barnehageår.
  • Plan for arbeid med sosial kompetanse synliggjøres i barnehagens årsplan.

 

Informasjonsmateriell Oppvekst: