Gruppeledelse og relasjoner i læringsmiljø

Barnehagene i Larvik kommune ønsker å bruke metoder og verktøy som understøtter og øker sannsynligheten for å se kjennetegn på gode fremgangsmåter for effektiv gruppeledelse og relasjonsbygging.

Styrer har ansvar for å kvalitetssikre god gruppeledelse og relasjonsbygging.
Styrer tar i bruk handlingsplaner for gruppeledelse og relasjonsbygging i samarbeid med lederteam. Dette gjøres årlig i forbindelse med oppstart og planlegging av nytt barnehageår.
Handlingsplanene synliggjøres i barnehagens årsplan.