Tilbakemelding til foreldre

Tilbakemeldinger til foreldre fra barnehagen:
• Foreldresamtaler ved oppstart i barnhagen
• Foreldremøte innen 1.10.
• Foreldresamtaler 2 ganger pr. år i oktober/november og innen 1.6.
• Gjennomføre 4-års kontroll i samarbeid med helsestasjonen, ”Trygg og klar”
• Avslutningssamtaler (innen 1.6.)
• Barnets perm: løpende dokumentasjon av livet i barnehagen

Andre tilbakemelinger til foreldre:
• Løpende tilbakemelding
• SU/Miljøutvalg, FAU
• Årsplaner
• Periodeplaner
• HelART/ART