Åpningstider

Barnehagene er åpne fra mandag til fredag.

Åpningstiden kan variere fra barnehage til barnehage, men er minimum 10 timer pr. dag.

Barnehagene er stengt 5 planleggingsdager hvert barnehageår.

De kommunale barnehagene har sommerstengt uke 29 og 30.

Ved behov er barnehagen åpen på julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. Disse dagene stenger barnehagen kl. 12.00.

Barn i barnehage skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, hvorav minst 3 uker sammenhengende i perioden 1.6 – 1.9. 
Barn som skal begynne på skolen, eller slutter, må ta tre uker sammenhengende ferie før 1. august.