VIS

Vennskap, inkludering og sosial kompetanse i barnehage og skole.

Mål for prosjektet for barnehage og skole

1. Barnehager og skoler inkluderer alle, vektlegger vennskap og utvikler sosial kompetanse og gode relasjoner.

2. I løpet av prosjektperioden skal det utvikles verktøy og tiltak som kan implementeres i barnehagens og skolens videre arbeid for å forebygge mobbing.

  • Periode barnehage / skoleåret 2015/2016
  • Alle samarbeidspartnere i Kultur og oppvekst inviteres til å delta i prosjektet
  • Invitere ikke kommunale barnehager til å arbeide med det samme.

Prosjektgruppe:

  • Sissel Gro Johnson, leder
  • Tuva Enger
  • Anne Eidsgaard Hatlo
  • Grethe Thorød Bergan
  • Hanne Hellenes

Brosjyre - VIS Vennskap, inkludering og sosial kompetanse i barnehage og skole.