Larvik som realfagskommune

Larvik ble plukket ut til å være realfagskommune i mai i år. Vi er eneste kommune i Vestfold og kanskje falt valget på oss fordi vi har vist vilje til å satse både på Newtonrommet, matteparken og i den forbindelse et samarbeid med privat næringsliv. En prosjektgruppe bestående av både barnehage og skole er godt i gang med arbeidet. Prosjektperioden er ut 2016 og etter det skal arbeidet spres videre til andre barnehager og skoler. 

Prosjektgruppen:

  • Irene Brodin Bratterud, leder
  • Trine Lise Hvarnes
  • Bjørg Ødelund
  • Anne Eidsgaard Hatlo
  • Grethe Thorød Bergan
  • Elisabeth Ramberg Kåsa
  • Sigmund Myklebust

Prosjektgruppen utarbeider en handlingsplan for prosjektperioden 01.08.15 - 31.12.16. Prosjektet har som mål å legge et godt grunnlag, og få arbeidet over i vanlig drift ved alle våre barnehager og skoler.