Kommunale eiendomsgebyr (vann, avløp, renovasjon)

Kommunale eiendomsgebyr og tilknytningsavgifter for 2017. Vedtatt av kommunestyret 14.12.2016, sak 270/16.

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner.

Alle abonnenter betaler abonnementsgebyr og forbruksgebyr for vann og avløp.

Boliger over 70 m2 betaler forbruksgebyr for 150 m3.
Boliger under 70 m2 betaler forbruksgebyr for 80 m3.
Fritidsboliger/hytter med innlagt vann betaler forbruksgebyr for 80 m3.
Fritidsboliger/hytter med vann fra vannpost betaler forbruksgebyr for 50 m3.
Abonnenter med vannmåler betaler forbruksgebyr for målt antall m3.
Regninger sendes ut i 4 terminer i månedene, februar, mai, august, november.
For fritidsbolig/hytte sendes regning en gang pr. år med forfall i mai måned.   

Kommunale eiendomsgebyrer

Boliger
 over 70 m2

Abonnement Forbruk Totalt
u/mva
Totalt 
inkl. mva.
Vann 1.234 1.338
2.572
3.215
Avløp 2.052
1.361
3.413
4.266
Renovasjon 0 1.755 1.755 2.194
Sum 3.286
4.454
7.740
9.675

 

Boliger
under 70 m2
Abonnement Forbruk Totalt
u/mva
Totalt
inkl. mva.
Vann 1.234 636 1.870 2.338
Avløp 2.052 632 2.684 3.355
Renovasjon 0 1.755 1.755 2.194
Sum 3.286 3.023 6.309 7.886

 

Fritidsbolig / hytte   Abonnement Forbruk Totalt
u/mva
Totalt 
inkl. mva.
Vann 1.234 636 1.870 2.338
Avløp 2.052 632 2.684 3.355
Renovasjon 0 722 722 903
Sum 3.286 1.990 5.286 6.596

 

 

Priser pr. m3  m3 u/mva m3 inkl. mva
Vann 8,92 11,15
Avløp 9,08 11,35
Abonnenter med vannmåler må også betale abonnementsgebyr for vann/avløp (se over).

 

Tilknytningsgebyrer

  Vann Inkl. Mva Avløp Inkl. Mva
Boliger 6.000 7.500 10.000 12.500
Flerleilighetshus pr. leilighet (fler enn 2)    3.000 3.750 5.000 6.250
Hytter 3.000 3.750 5.000 6.250
 
Driftsbygning 1. gangs tilknytning 4.000 5.000 6.000 7.500
Driftsbygning pr. m2 over 500 m2 10,00 12,50 15,00 18,75
 
Industri/handel o.l.
Bedrifter der det benyttes vann i produksjonen
1. gangs tilknytning inntil 500 m2 8.000 10.000 12.000 15.000
Pr. m2 på bygg over 500 m2 20,00 25,00 30,00 37,50
 
Bedrifter der det ikke benyttes vann i produksjonen (lager o.l.)
1. gangs tilknytning inntil 500 m2 4.000 5.000 6.000 7.500
Pr. m2 på bygg over 500 m2 10,00 12,50 15,00 18,75
 
Avstengningsgebyr 500 625