Feie og tilsynsgebyr


Feie- og tilsynsgebyr: kr 308,- pr. pipeløp som er i bruk (+ mva)

Gebyr for feiertjenesten kreves fra 2017 inn for pipeløp som er i bruk. Samlet gebyr for feiing tilsyn er vedtatt kr. 308,- pr. pipeløp.