Postlister

Larvik kommune publiserer all utgående post i sin helhet. Innkommen post publiserers kun med tittel og avsender så sant det ikke er untatt offentlighet.

Det er 3 dager etterslep slik at post innkommet på mandag vises ikke i listen før på torsdag.