Valg

I 2017 er det Stortings- og samtingsvalg. I Larvik kommune er det anledning til å forhåndsstemme både til Stortings- og sametingsvalget, men på valgdagene 10. og 11. september er det kun anledning til å stemme til Stortingsvalget.

Stemmeberettigede i Larvik stortingsvalget 2017: 32 928

Antall forhåndsstemmer manntallsført Larvik: 6350  

 • Servicesenteret 1321
 • Larvik bibliotek 3258
 • Stavern bibliotek 576
 • Institusjoner 345
 • Hjemmestemming 35
 • Manntallsført i Larvik, stemt i andre kommuner/utenriks 815
 • (Manntallsført i andre kommuner, stemt i Larvik 543)
 • SUM TOTALT 6893

Brosjyren "Viktig informasjon til deg som skal stemme" (bokmål) fra Valgdirektoratet. Se her for nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk og andre språk. 

Stemmegivning på valgdagene 

Vi oppfordrer alle i Larvik kommune til å bruke sin stemmerett! Alle valgkretser unntatt Hvarnes og Kjose har åpent valgdagen søndag 10. september kl. 14.00-18.00. Alle valgkretser har åpent valgdagen mandag 11. september kl. 09.00-21.00. Vi har elektronisk manntall så du kan stemme i annen valgkrets enn den du tilhører. 

Husk gyldig legitimasjon: Førerkort, pass, bankkort (kun med bilde) eller postens ID-kort. Du bes ha med valgkortet når du avgir din stemme, noe som gjør valgarbeidet mer effektivt. (Hvis du har glemt eller mistet valgkortet har vi mulighet til å skrive ut nytt valgkort til deg.) 

Valgkretser og stemmesteder (valglokaler):

 • 01 Berg (Berg skole, Søndersrødveien 27, 3295 Helgeroa)
 • 02 Sky (Sky skole, Kleiverveien 151, 3268 Larvik)
 • 03 Kjose (Eikvang, Kjose IL, Kjoseveien 509, 3268 Larvik) KUN MANDAG
 • 04 Stavern (Stavernhallen, Kakenveien 2, 3290 Stavern)
 • 05 Larvik sentrum Vest (Sliperiet, Hammergata 15, 3264 Larvik)
 • 06 Larvik sentrum Øst (Farrishallen, Ahlefeldtsgate 4, 3262 Larvik)
 • 07 Kvelde (Kveldehallen, Kveldeveien 238, 3282 Kvelde)
 • 08 Hvarnes (Hvarnes skole, Hedrumveien 2697, 3282 Kvelde) KUN MANDAG
 • 09 Bommestad (Bommestadhallen, Rauanveien 491, 3270 Larvik)
 • 10 Nanset (Fagerli idrettshall, Kremleveien 5, 3271 Larvik)
 • 11 Østre Halsen (Østre Halsen skole, Storgata 29, 3260 Larvik)
 • 12 Tjodalyng (Tjodalyng skole, Vikveien 12, 3280 Tjodalyng)

Det er ikke anledning til å avgi stemme ved sametingsvalget i Larvik kommune på valgdagene 10. og 11. september. Dette fordi vi har færre enn 30 personer i valgmanntallet. 

Har du stemmerett ved stortingsvalget 2017? 

Disse har stemmerett: 

 • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017 og som er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge 
 • Personen må ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 
 • Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune. 
 • For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune 

Står du i manntallet (stortingsvalget)? 

For å kunne avgi stemme ved stortingsvalget må du stå i manntallet. Manntallet for Larvik kommune er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicesenteret. Larvik kommune. Feyers gate 7, 3256 Larvik. Det er manntallet per skjæringsdatoen 30. juni som gjelder.

Hvis du mener at du skal være i manntallet og ikke er det må du selv sende begrunnet klage til: 

 • Valgstyret i Larvik
 • postmottak@larvik.kommune.no
 • Postboks 2020, 3255 Larvik

Hvis du har flyttet til Larvik kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten avgi tidligstemme eller forhåndsstemme i Larvik kommune, ellers må du avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført, altså ikke i Larvik kommune. 

Alle velgere som er registrert i manntallet får tilsendt et eget valgkort for stortingsvalget. Du bes ha med valgkortet når du avgir din stemme, noe som gjør valgarbeidet mer effektivt. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august, bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke om du står i manntallet.

Norske statsborgere bosatt i utlandet som ikke har vært folkeregistrert i Norge de siste 10 årene før valgdagen, må søke om innføring i manntallet (stortingsvalget) for å kunne stemme ved stortingsvalget 2017. Søknaden må være kommet inn til Valgstyret i Larvik innen dagen etter valgdagen 11. september 2017 kl. 17.00. 

For velgere med strengt fortrolig adresse gjelder:

Du er ikke innført i det ordinære manntallet som Larvik kommune har tilgang til. Larvik kommune vil motta et særskilt tilleggsmanntall på papir med oversikt over personer med strengt fortrolig adresse. Du vil bli informert om stemmegivningen i et eget brev som sendes til deg via Kripos

Står du i valgmanntallet (sametingsvalget)? 

For å kunne avgi stemme ved sametingsvalget må du stå i valgmanntallet. Valgmanntallet for Larvik kommune er utlagt til offentlig ettersyn på Servicesenteret. Larvik kommune. Feyers gate 7, 3256 Larvik. Det er valgmanntallet per skjæringsdatoen 30. juni som gjelder.

Hvis du mener at du skal være i valgmanntallet og ikke er det må du selv kontakte Sametinget: 

 • Sametinget
 • samediggi@samediggi.no
 • Telefon: 78 47 40 00
 • Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok

OBS! Du kan kun avgi tidligstemme eller forhåndsstemme ved sametingsvalget i Larvik kommune. Det er ikke anledning til å avgi stemme ved sametingsvalget i Larvik kommune på valgdagene 10. og 11. september. Dette fordi vi har færre enn 30 personer i valgmanntallet.

Alle velgere som er registrert i valgmanntallet får tilsendt et eget valgkort for sametingsvalget. Du bes ha med valgkortet når du avgir din stemme, noe som gjør valgarbeidet mer effektivt. Hvis du ikke mottar valgkort for sametingsvalget bes du kontakte Sametinget. Der får du også informasjon om hva som kreves og hvordan du går fram hvis du vil begjære deg innført i Sametingets valgmanntall.

Man kan skrive seg inn i valgmanntallet (sametingsvalget) når som helst, men for at man skal ha stemmerett ved sametingsvalget i 2017, må innmeldingen ha kommet til Sametinget innen 30. juni 2017. 

Listeforslag

Følgende partier har levert inn listeforslag i Vestfold til Stortingsvalget 2017:

Følgende partier har levert inn listeforslag i Valgkrets 7 Sør-Norge til Sametingsvalget 2017:

 • Norske Samers Riksforbund (NSR)
 • Árja
 • Fremskrittspartiet (Frp)
 • Arbeiderpartiet (Ap)
 • Samefolkets Parti (SfP)
 • Senterpartiet (Sp)
 • Høyre (H)
 • Nordkalottfolket
 • Šiella

Tidligstemmegivning

Velgere som oppholder seg innenriks og som IKKE kan avgi stemme i forhåndsstemmegivningsperioden 10. august - 8. september eller på valgdagene 10. og 11. september, bes henvende seg til Servicesenteret, Larvik kommune, Feyers gate 7, 3256 Larvik for å avtale tid for tidligstemmegivning mandag - fredag i perioden 1. juli - 9. august. Telefon: 33 17 10 10. Epost: servicesenteret@larvik.kommune.no.

Velgere som ikke bor eller ikke er manntallsført i Larvik kan også avgi tidligstemme hos oss. Vær også oppmerksom på at ikke er alle kommuner har valgdag 10. september. Husk gyldig legitimasjon: Førerkort, pass, bankkort (kun med bilde) eller postens ID-kort. 

Forhåndsstemmegivning

Forhåndsstemmegivning kan gjøres både til stortings- og sametingsvalget følgende steder i Larvik kommune i perioden 10. august - 8. september: 

Servicesenteret, Larvik kommune. Feyers gate 7, 3256 Larvik. Det tas i mot forhåndsstemmer i forhåndsstemmegivningsperioden mandag-fredag kl. 09.00-15.15. Merk: Vi har også åpent lørdagene 26. august og 2. september kl. 10.00-14.00.

Larvik bibliotek. Nansetgata 29, 3256 Larvik. Det tas i mot forhåndsstemmer i forhåndsstemmegivningsperioden mandag-torsdag kl. 09.00-20.00. Fredag kl. 09.00-16.00. Lørdag kl. 10.00-14.00. Merk: Torsdag 10. august kl. 09.00-15.00. Fredag 11. august kl. 09.00-15.00.

Stavern bibliotek. William Sverdrups gate 13, 3290 Stavern. Det tas i mot forhåndsstemmer i forhåndsstemmegivningsperioden mandag, onsdag og fredag kl. 11.00-16.00. Tirsdag og torsdag kl. 13.00-19.00. Lørdag 11.00-14.00. Merk: Torsdag 10. august kl. 11.00-15.00. Fredag 11. august kl. 11.00-15.00.

Hvis du er innført i manntallet til stortingsvalget iannen kommune enn Larvik kommune kan du allikevel forhåndsstemme i Larvik, men du må gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til rett kommune innen 12. september kl. 17.00. 

Husk gyldig legitimasjon: Førerkort, pass, bankkort (kun med bilde) eller postens ID-kort. Du bes ha med valgkortet når du avgir din stemme, noe som gjør valgarbeidet mer effektivt. Hvis du ikke har mottatt valgkort så sjekker vi om du er i manntallet/valgmanntallet og eventuelt skriver vi ut et for deg. 

Forhåndsstemmegivning ved institusjoner

Det gjennomføres lukkede forhåndsstemmegivninger ved en del institusjoner. Dette annonseres ikke offentlig. 

Stemme hjemme (ambulerende forhåndsstemmegivning)

Hvis velger på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på et valglokale valgdagene eller et forhåndstemmelokale i forhåndsstemmegivningsperioden, kan velger søke om å få avgi stemme hjemme eller der velger oppholder seg. Det er ikke nødvendig å søke hvis velger oppholder seg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning. Dette informeres det om på gjeldende institusjoner. 

Søknad må være Larvik kommune i hende senest tirsdag 5. september og sendes i

 • epost til postmottak@larvik.kommune.no
 • eller brev til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik
 • eller ringes inn til servicesenteret telefon 33171010

I søknaden må det oppgis fullt navn, fødselsdato og -år på velger, samt hvilken adresse velger befinner deg på den siste uka før valget. Det må også oppgi et telefonnummer som vi kan nå velger og eventuelt søknadshjelper på.