Planforslag

Nedefor finner du de siste arealplaner som er varslet, igangsatt eller vedtatt.

Planlegging igangsatt

 • Ringdalskogen - Endring av reguleringsplan
 • Tenvik. Områdeplan
 • Elveveien 8 og 10
 • Kvelde gravlund-utvidelse
 • Søndersrød hageby

Planforslag

 • Larvik gjestehavn
 • Lillejordet
 • Lovisenlund idrettspark
 • Torpefeltet, felt B13-B19, gbnr 4084/9 mfl.
 • Amundrød syd

Endelig vedtatt arealplan

 • Rabben
 • Solli-Tronsrød
 • Grandkvartalet
 • Lille Herfellstein-gbnr. 1110/122
 • Husebykroken - parkering
 • Bommestad næringsområde - mindre endring
 • E-18 Bommestad - Sky, omregulering gang og sykkelvei
 • Skreppestadveien gbnr. 1014/71 m.fl.
 • Allum Skytebane
 • Høymyr industriområde
 • Kommunedelplan for Stavern by 2015-2027
 • Kommuneplanens arealdel 2015-2027
 • Nevlungen Øvre
 • Torpefeltet 9 og 10
 • Øvre Verksgård, gbnr. 3020/2817