Nye Larvik stasjon

Byanalysen for nye Larvik stasjon

Larvik kommune bestilte våren 2014 en analyse av de ulike stasjonsalternavene med fokus på stasjonen sombyutviklings element. Analysen ble presentert på folkemøte i Sliperiet 30.10.

Analysen vurderer stasjons alternativene i forhold til nasjonale oglokale målsetninger og skal være et grunnlag for kommunens videre planarbeid for stasjons- og sentrumsutvikling.

Nye Larvik stasjon - byutvikling omkring knutepunktet (Obs! 133MB)